Reklamácie

1. KONTAKTUJTE ZÁKAZNÍCKY SERVIS
V prípade sťažnosti vyplňte formulár sťažnosti, ktorý je k dispozícii tu. Sťažnosti sa vybavujú rýchlo a efektívne.

2. DORUČTE CHYBNÝ VÝROBOK

V závislosti od výrobku zvolíme najjednoduchší spôsob vykonania reklamačného procesu.
Môžeme sa dohodnúť na spôsobe doručenia výrobku (zaslanie späť na uvedenú adresu alebo vyzdvihnutie kuriérom).
Ak sme sa dohodli, že výrobok vyzdvihneme kuriérom, potom výrobok dobre zabaľte a priložte k nemu reklamačný formulár.

Ak si želáte zaslať výrobok späť sami, potom ho pošlite späť na adresu reklamácie s označením "Reklamácia" s dostupným reklamačným formulárom MAIL.
Spätná adresa: Kontaktná osoba: Mgr:
Paxy – 4kidspoint, Bytčická 76, P.O. BOX 5, 01681 ŽilinaProsíme:
reklamovaný tovar odovzdajte, ak je to možné, v originálnom alebo inom bezpečnom obale pre bezpečnú prepravu,
chybný tovar zašlite spolu so všetkým príslušenstvom, ktoré ste k chybnému tovaru zakúpili, pre kompletnú diagnostiku.
k reklamovanému zariadeniu priložte, ak je to možné, podrobný popis príznakov poruchy.

3. REAGUJTE NA REKLAMÁCIU.
O ďalšom postupe vás bude obchod informovať do 3 dní odo dňa prijatia zásielky s reklamovaným tovarom. Sťažnosť bude vybavená do 14 dní.

4. PRIPOMÍNAME

PRI PREVZATÍ OBJEDNÁVKY SKONTROLUJTE STAV ZÁSIELKY
Ponúkame len kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov. Výrobky pochádzajú z legálneho zdroja, sú úplne nové a majú originálny obal. DÔLEŽITÉ: Pri preberaní objednávky vždy skontrolujte stav zásielky. Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo poškodenie obalu, spíšte za prítomnosti kuriéra protokol o poškodení. Protokol o poškodení zaslaný do obchodu spolu s reklamáciou uľahčí vybavenie reklamácie.